Pengurusan Pulangan

#/Tarikh Pelanggan Akaun Penerima No. Rujukan Jumlah (RM)
{{stlmt.RefundDetail.Id}}
{{stlmt.RefundDetail.CreatedDate | date : 'dd-MMM-yyyy'}}
{{stlmt.PaymentInfo.Name}}
{{stlmt.PaymentInfo.Email}} - {{stlmt.PaymentInfo.HPNo}}
{{stlmt.RefundDetail.BankName}}
{{stlmt.RefundDetail.BankAccNo}}
{{stlmt.RefundDetail.RefNo}} {{stlmt.RefundDetail.Amount | number : '2'}}