Pengurusan Bayaran

#/Tarikh Kedai Akaun Penerima No. Rujukan Jumlah (RM)
{{stlmt.SettlementDetail.Id}}
{{stlmt.SettlementDetail.CreatedDate | date : 'dd-MMM-yyyy'}}
{{stlmt.BusinessInfo.Name}}
{{stlmt.OwnerInfo.Name}}
{{stlmt.SettlementDetail.BankName}}
{{stlmt.SettlementDetail.BankAccNo}}
{{stlmt.SettlementDetail.RefNo}} {{stlmt.SettlementDetail.Amount | number : '2'}}