RM {{membershipStats.TotalUsage | number : 2}}
Nilai Transaksi
 
RM {{membershipStats.BonusPaid | number : 2}}
Jumlah Bonus Terbayar
 
{{membershipStats.TotalUser}}
Jumlah Ahli Berdaftar
 
RM {{membershipStats.AvailableWallet | number : 2}}
Wallet Tersedia
 
RM {{membershipStats.AvailableUpgradeFund | number : 2}}
Jumlah Tabungan

Statistik Pembekal

RRA (RM): {{(atxInfo.EstReloadAmount - atxInfo.Balance) | number : 2}}
RM {{atxInfo.Balance | number : 2}}
Baki ATX
RRA (RM): {{(srsInfo.EstReloadAmount - srsInfo.Balance) | number : 2}}
RM {{srsInfo.Balance | number : 2}}
Baki SRS
RRA (RM): {{(rzrInfo.EstReloadAmount - rzrInfo.Balance) | number : 2}}
RM {{rzrInfo.Balance | number : 2}}
Baki Razer
RRA (RM): {{(myFonInfo.EstReloadAmount - myFonInfo.Balance) | number : 2}}
RM {{myFonInfo.Balance | number : 2}}
Baki MyFon
 
{{goldStats.ProviderBalance | number : 3}}g
Baki Emas Tersedia
 
RM {{goldStats.ProviderPrice | number : 2}}/g
Harga Emas
 
{{goldStats.PurchasedTotal | number : 3}}g
Emas Tersimpan
 
{{goldStats.PurchasedBullionTotal | number : 3}}g
Bullion Emas Terjual
 
{{goldStats.PurchasedThisMonth | number : 3}}g
Emas Terjual Bulanan
 
RM {{goldStats.ProfitThisMonth | number : 2}}
Untung Emas Bulanan
 
{{membershipStats.TotalOTSActive}}
Jumlah Aktif e-Kedai
 
RM {{membershipStats.MonthlyOTSProfit | number : 2}}
Keuntungan e-Kedai Bulanan
Kapasiti Semasa Bonus Kongsi
{{membershipStats.ShareBonusCapacity | number : '2'}} %

Jumlah Bonus Terbayar Tahunan

Bilangan Ahli Mengikut Jenis

Pendaftaran Ahli Harian

Transaksi Harian

Transaksi Bulanan

Keuntungan Bulanan

Bonus Terbayar Bulanan