RM {{membershipStats.TotalUsage | number : 2}}
Nilai Transaksi
 
RM {{membershipStats.BonusPaid | number : 2}}
Jumlah Bonus Terbayar
 
{{membershipStats.TotalUser}}
Jumlah Ahli Berdaftar
 
RM {{atxBalance.Balance | number : 2}}
Baki ATX
 
RM {{srsBalance.Balance | number : 2}}
Baki SRS
 
{{membershipStats.TotalOTSActive}}
Jumlah Aktif OTS
 
RM {{membershipStats.MonthlyOTSProfit | number : 2}}
Keuntungan OTS Bulanan
Kapasiti Semasa Bonus Kongsi
{{membershipStats.ShareBonusCapacity | number : '2'}} %

Jumlah Bonus Terbayar Tahunan

Bilangan Ahli Mengikut Jenis

Pendaftaran Ahli Harian

Transaksi Harian

Transaksi Bulanan

Keuntungan Bulanan

Bonus Terbayar Bulanan